Thông tin chi tiết:
Lê Thanh Toàn
Họ và tên Lê Thanh Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Địa chỉ Phường An Thạnh, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp
Email lethanhtoan.thptlka.dongthap@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách