• Trần Thị Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn giáo viên
  • Điện thoại:
   0939164918
  • Email:
   phungtran1194@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn - Tổ phó - Giáo viên Tiếng anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0374 634 800
 • Võ Thanh Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0349 579 578
 • Cao Thị Thùy Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0967 747 958
 • Nguyễn Thị Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0349 579 072
 • Trần Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916 827 062
 • Dương Mỹ Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01219 609 895