• La Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Thanh Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch sử
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Trung Quí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Giáo viên GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Võ Thị Bích Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn truờng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học