• Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0818889091
  • Email:
   nttrang0909tanhong@gmail.com
 • Trần Thanh Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch sử
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983 460 004
 • Võ Thị Bích Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn truờng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939 897 494
 • La Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0358 954 775
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - Giáo viên Lịch sử
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0973 922 766
 • Nguyễn Trung Quí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Giáo viên GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0932 105 743