• Lê Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0976 04 86 52
 • Hồ Thị Kiều Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ truởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939 80 07 95
 • Đào Công Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0389 20 65 56
 • Nguyễn Kim Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0396 47 05 18
 • Trương Trung Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0334 74 76 60
  • Email:
   trungviet911@gmail.com
 • Trần Công Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01295 07 85 51
 • Nguyễn Thị Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939 252 341
  • Email:
   thithi150586@gmail.com