Thông tin chi tiết:
Hồ Thanh Lâm
Họ và tên Hồ Thanh Lâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Địa chỉ Xã Long Khánh A, Hồng Ngự, Đồng Tháp
Điện thoại 0919 15 92 81
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách