Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hữu Tân
Họ và tên Nguyễn Hữu Tân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Địa chỉ Xã Long Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp
Điện thoại 0902 33 34 65
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách