Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Ngọt Em
Họ và tên Nguyễn Văn Ngọt Em
Giới tính Nam
Chức vụ Chủ tịch công đoàn
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Địa chỉ Xã Thường Phước 1, Hồng Ngự, Đồng Tháp
Điện thoại 01682 93 22 91
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách