Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Duyên
Họ và tên Nguyễn Văn Duyên
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Địa chỉ Xã Thường Phước 1, Hồng Ngự, Đồng Tháp
Điện thoại 0946 60 59 98
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách