• Bùi Sơn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943 757 779
 • Phạm Văn Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0375 994 611
 • Nguyễn Thanh Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984 575700