• Bùi Thị Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0969 705 600
 • Nguyễn Thị Tuyết Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0377 77 12 12
 • Phan Vị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0907 38 38 09
 • Phạm Văn Tung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01644 94 33 72
 • Võ Thị Giào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   01277 33 10 24
 • Võ Thảo Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987 76 51 90