TRƯỜNG THPT LONG KHÁNH A ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO NĂM 2009, ĐẾN NAY TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC 9 NĂM (2018). HIỆN TẠI TRƯỜNG CÓ 49 CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN. TRONG ĐÓ CÓ 3 LÃNH ĐẠO (1 HIỆU TRƯỞNG VÀ 2 PHÓ HIỆU TRƯỞNG). GIÁO VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN ĐƯỢC BỐ TRÍ VÀO 1 TỔ VĂN PHÒNG VÀ 5 TỔ CHUYÊN MÔN (GỒM: TỔ TOÁN, TỔ LÍ - TIN - CN, TỔ HÓA - SINH - CNNN - TD - QPAN, TỔ VĂN - TIẾNG ANH). QUI MÔ CỦA TRƯỜNG HIỆN TẠI CÓ 16 LỚP (KHỐI 10: 5 LỚP, KHỐI 11: 6 LỚP, KHỐI 12: 5 LỚP). CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: PHÒNG THỰC HÀNH LÍ, PHÒNG THỰC HÀNH HÓA, PHÒNG THỰC HÀNH SINH, PHÒNG TIN HỌC VÀ THƯ VIỆN.

LOGO CỦA TRƯỜNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG

TẬP THỂ GIÁO VIÊN KHI TRƯỜNG MỚI THÀNH LẬP


TẬP THỂ GIÁO VIÊN KHI TRƯỜNG MỚI THÀNH LẬP

 TẬP THỂ GIÁO VIÊN KỈ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

 TẬP THỂ GIÁO VIÊN CÙNG KHÁCH DỰ CHỤP ẢNH KỈ NIỂM LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 -2018

 

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNGHỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2016 - 2017 CHỜ ĐÓN VÀO TRƯỜNG NHÂN DỊP LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017
 NHỮNG KỈ NIỆM NĂM HỌC 2016 - 2017