A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG THPT LONG KHÁNH A 2019 - 2025

/upload/31124/fck/files/KE HOACH CHIEN LUOC 2019 - 2025(1).doc

KẾ HOẠCH CHIẾN  LƯỢC

Giai đoạn 2019 - 2025  và tầm nhìn đến năm 2030

 

 GIỚI THIỆU CHUNG

           Trường THPT Long Khánh A có Quyết định thành lập năm 2007. Năm học 2009 - 2010, trường mới khai giảng khóa đầu tiên với 5 lớp. Trường nằm ở vùng sâu nông thôn của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, phần lớn học sinh có ý thức học tập tốt, được Chính quyền địa phương và Sở GD&ĐT quan tâm. Năm học 2019 - 2020, trường có 16 lớp học với 611 học sinh. Địa bàn tuyển sinh thuộc 3 xã Long Thuận, Long Khánh A, Long Khánh B.

  Kế koạch chiến lựợc phát triển của nhà trường giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn 2030 nhằm xác định rõ những định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển toàn diện của nhà trường, là cơ sở quan trọng đề ra các quyết sách của toàn thể CB – GV - CNV và học sinh nhà trường trong những năm tiếp theo.

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của Trường THPT Long Khánh A là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và theo kịp yêu cầu phát triển của đất nước, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cùng với các trường THPT trong tỉnh, Trường THPT Long Khánh A quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển theo kịp các trường có chất lượng trong tỉnh Đồng Tháp.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Môi trường bên trong

          1.1. Phân tích điểm mạnh

           - Đội ngũ cán bộ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao. 100% đạt chuẩn (36/36), trong đó có: 6 Thạc sĩ chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-CNV) hiện có 43 người trong đó có 33 giáo viên trực tiếp giảng dạy , đạt tỉ lệ 2.0 GV/lớp. Về trình độ chuyên môn: sau đại học: 4 người (12,12%); đại học: 29(87,88%);. Trình độ chính trị: Trung cấp 1(3,03%). Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 3(9,09%). Cán bộ quản lý (CBQL) có 3 người: Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng đã qua lớp bồi dưỡng CBQL trường THPT và trung cấp chính trị, trong đó 2 Thạc sĩ chuyên môn.

- Trường hiện có 16 phòng học, 3 phòng thí nghiệm thực hành (TNTH) các môn Lý - Hoá - Sinh, 1 phòng vi tính với 45 máy tính được nối mạng internet; Một phòng Thư viện với hơn 2.000 đầu sách tham khảo; Cơ sở vật chất trang thiết bị khá đầy đủ, đáp ứng nhu cầu cơ bản cho hoạt động giảng dạy và học tập. Khuôn viên trường rộng thuận lợi bố trí các sân chơi bãi tập. Sân trường có hệ thống cây xanh đủ bóng mát, có hệ thống hoa kiểng nhiều chủng loại… tạo môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp.

           - Đa số học sinh ngoan, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần tự giác chuyên cần trong học tập.

           - Môi trường giáo dục ở nhà trường tốt, kỷ cương nền nếp trong giảng dạy học tập và trong kiểm tra thi cử được duy trì và phát huy tốt.

           - Nhà trường và gia đình thường xuyên phối hợp trong việc quản lý giáo dục học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh được học tập và rèn luyện.

           - Các điều kiện phục vụ cho các hoạt động giáo dục: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa, sách tham khảo tương đối đầy đủ.

            - Tài lực: Kinh phí cho công tác giảng dạy và học tập được Sở tài chính cấp đầy đủ, kịp thời.

          - Chất lượng giáo dục

            Lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm đến quản lý đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học theo yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục THPT. Đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng thiết bị dạy học nhằm tích hợp các phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giờ dạy, khắc phục lối dạy một chiều truyền thống sang phương pháp dạy học tích cực. Học sinh biết phát huy tính tích cực trong học tập, khả năng vận dụng kiến thức, khả năng thích ứng với cuộc sống. Quá trình học phải là quá trình kiến tạo, tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh. Nhờ vậy kết quả giáo dục trong nhiều năm qua đạt những thành tích đáng kể, cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

Năm học

 

Xếp loại HL

Khá- Giỏi

HSG

cấp Tỉnh

Tỷ lệ TN

THPT

Tỷ lệ đậu

Đại học

2010 - 2011

33,59%

Chưa thi

Chưa thi

Chưa thi

2011 - 2012

50,8%

1giải KK

100%

23,44% (34/145)

2012 - 2013

58,71%

1 giải KK

100%

53,13% (62/128)

2013 - 2014

65,29%

x

98.7%

43% (69/160)

2014 - 2015

61,95%

2 giải 3;4 giải KK

80.05%

47,48% (66/139)

2015 - 2016

76,19%

1 giải 3, 2 giải KK

96,4%

47,4%

2016 - 2017

81,15%

1 giải 3, 1 giải KK

100%

60,31%

201 7- 2018

90,89%

8 giải KK

100%

69,31%

2018 - 2019

92,03%

1 giải 3 giải KK

98,18%

66%

 

          - Công tác tổ chức quản lý của Lãnh đạo: Đưa ra kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế; Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất được sự tín nhiệm cao của cán bộ, giáo viên, nhân viên; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

           1.2. Phân tích điểm yếu

          - Tổ chức quản lý của Lãnh đạo

            Đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên, việc phân công công tác chủ nhiệm đôi lúc chưa phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng của một số giáo viên (người có năng lực chủ nhiệm thì dạy nhiều tiết nên không phân công được).

            - Giáo viên: Một số giáo viên bộ môn phụ đạo học sinh yếu kém chưa có hiệu quả; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hiệu quả thấp.

           - Học sinh: Một bộ phận học sinh còn ham chơi, ý thức tổ chức kỷ luật chưa tốt nên còn vi phạm nội quy, kỷ luật.

           - Cơ sở vật chất: Các thiết bị dạy học chưa đồng bộ, phòng làm việc của giáo viên, tổ chuyên môn còn thiếu...

2. Môi trường bên ngoài

           2.1. Cơ hội

          -  Có sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.

          -  Có đội ngũ cán bộ giáo viên có năng lực chuyên môn khá và giỏi (dù chưa nhiều nhưng cũng đủ làm nòng cốt cho các tổ), kỹ năng sư phạm khá tốt.

          - Cơ hội thuận lợi trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khi xây dựng thành trường chuẩn Quốc gia.

          2.2 Thách thức

          - Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của phụ huynh học sinh cũng như của xã hội.

          - Chất lượng đội ngũ cán bộ và giáo viên phải được nâng lên để đáp ứng được yêu cầu đào tạo, nhất là đào tạo mũi nhọn.

          - Thách thức trước mặt trái của cơ chế thị trường tác động đến giáo viên và học sinh nhà trường.

           -  Tác động của tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập học đường.

          2. Các vấn đề chiến lược

          - Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

          - Vấn đề phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

          - Vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh và chất lượng giáo dục mũi nhọn.

          - Vấn đề chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất nhà trường.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Tầm nhìn

           Đào tạo học sinh trở thành những công dân có phẩm chất đạo đức tốt, yêu tổ quốc Việt Nam XHCN; có trình độ cao về kiến thức, ham học hỏi, độc lập sáng tạo; có kỹ năng sống, tự tin và linh hoạt trong mọi hoạt động.

2. Sứ mệnh

     Xây dựng nhà trường thành trường THPT chất lượng trong huyện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài và phát triển con người; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn có chất lượng giáo dục cao. Phấn đấu tạo điều kiện thật tốt để mọi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

          - Nền nếp, kỷ cương, tình thương, tinh thần trách nhiệm;

          - Tính trung thực, Tự tin, Tình đoàn kết, Tính sáng tạo, Sự hợp tác.

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

           - Xây dựng được đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề đáp ứng được yêu cầu của trường THPT chuyên.

          - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng đào tạo mũi nhọn cho học sinh.

 

2. Mục tiêu cụ thể

    1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Mục tiêu ngắn hạn

- 100% CB – GV - CNV được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp hàng năm từ loại khá trở lên.

- Chất lượng học tập: trên 80% học lực khá - giỏi (trong đó 30% học lực giỏi). Tỷ lệ học sinh có học lực yếu dưới 1,0 % ;  không có học sinh kém.  Tỉ lệ thi THPT quốc gia hàng năm đạt trên 99%. Tỉ lệ đỗ Đại học, Cao đẳng: trên 70 %

- Hàng năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến đạt 100%; Chiến sĩ thi đua (CSTĐ):  cấp cơ sở đạt 15%, cấp tỉnh đạt 2,3%.

Mục tiêu trung hạn:  từ năm 2019 đến 2025.

 Có 20% có trình độ Thạc sĩ trở lên chia đều tất cả các môn, 10% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Mục tiêu dài hạn: từ năm 2025 đến 2030.

- Đến năm 2025 có 20% giáo viên có thể sử dụng được 01 ngoại ngữ.

- Đến năm 2030 Trường đạt Bằng khen của Thủ tướng

2.2. Học sinh

- Qui mô:  từ 16 đến 18 lớp với số lượng tối đa 700 học sinh. Mỗi lớp tối đa 40 học sinh.

- Chất lượng học tập: trên 80% học lực khá, giỏi (trong đó 30% học lực giỏi). Tỷ lệ học sinh có học lực yếu dưới 1,0 % ;  không có học sinh kém.  Tỉ lệ thi THPT quốc gia hàng năm đạt trên 99%. Tỉ lệ đỗ Đại học, Cao đẳng: trên 70 %. Thi học sinh giỏi các cấp: vòng tỉnh 30 giải trở lên ; vòng toàn quốc: 2 giải.

- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống : Đạo đức: 99% hạnh kiểm khá, tốt.         Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động phong trào và các hoạt động xã hội.

- Có 10% học sinh ra trường đạt chuẩn trình độ đầu ra về ngoại ngữ theo đề án của Bộ GD&ĐT ban hành.

2.3. Cơ sở vật chất - kỹ thuật

- Mỗi lớp 1 phòng học được trang bị 1 màn hình ti vi.

- Đủ phòng phục vụ các hoạt động ngoại khóa và ngoài giờ lên lớp, đủ phòng phòng làm việc, phòng bộ môn, đủ nhà vệ sinh.

- Từng phòng được sửa chữa nâng cấp, trang bị đủ các thiết bị phục vụ dạy học và làm việc đạt chuẩn.

- Duy trì tốt môi trường giáo dục “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

- Phấn đấu trở thành Tập thể lao động xuất sắc mỗi năm học.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ

- Tăng cường bồi dưỡng kiến thức về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý nhà trường. Tăng cường tham quan học hỏi, giao lưu hội nhập quốc tế.

 - Quán triệt cụ thể chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ quản lý nhà trường. Xây dựng lề lối làm việc khoa học, tác phong hiện đại, quan hệ đồng nghiệp, thầy trò thân thiện, đúng mực. Tổ chức hệ thống thông tin trong trường chính xác, thuận lợi, kịp thời.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để đáp ứng được yêu cầu mới.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn và tự bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của cán bộ quản lý và giáo viên để đáp ứng được yêu cầu của trường chuẩn Quốc gia chất lượng cao. Để thực hiện mục tiêu này, nhà trường đã đặt ra tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên cho tất cả giáo viên phấn đấu.

- Tăng cường vai trò của tổ chuyên môn trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ; từng bước nâng cao năng lực của từng thành viên trong tổ chuyên môn. Với bồi dưỡng tại chỗ, nhà trường chú trọng lựa chọn và cử giáo viên có phẩm chất tốt và có năng lực chuyên môn đi đào tạo trên chuẩn để tạo nguồn cán bộ nòng cốt sau này.

- Thường xuyên khích lệ giáo viên có sáng kiến cải tiến phương pháp dạy học; hàng năm tổ chức đánh giá xếp loại về công tác bồi dưỡng chuyên môn và sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên, qua đó kích thích sự cố gắng vươn lên trong chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhà trường.

 

 

 

 

2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất

- Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn số 1012/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 24/8/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh năm học 2019 - 2020; Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn theo Công văn số 1311/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 24/8/2017 của Sở GDĐT về việc thực hiện tích hợp nội dung giáo dục vào các môn học ở trường trung học từ năm học 2017-2018.

          - Tập trung làm thay đổi nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy và học trong xu thế hội nhập và phát triển.

          - Thảo luận và thống nhất về cách thức đổi mới phương pháp, từng bước thực hiện để ngày càng triệt để hơn để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Người phụ trách: Phó hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên môn

  1. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị dạy học

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Bảo quản tốt thiết bị thí nghiệm thực hành. Thường xuyên bổ sung dụng cụ, hóa chất phục vụ cho giảng dạy.

- Trang bị hệ thống mạng internet không dây trong phạm vi toàn trường.

          - Đầu tư thêm nguồn tài liệu, sách tham khảo phục vụ cho yêu cầu dạy chuyên, phục vụ có hiệu quả thiết thực cho các hoạt động giáo dục. Bổ sung thiết bị dạy học hàng năm, trồng hoa kiểng, phủ xanh thảm cỏ các sân chơi bãi tập đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp.

- Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, nhân viên phụ trách thiết bị.

4. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý

           - Tích cực sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, coi đó là phương tiện hữu hiệu trong việc tổ chức một giờ học, các tổ chuyên môn lập kế hoạch theo dõi và sử dụng thiết bị, đặc biệt ở các bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Anh Ngữ.

          - Tăng cường sử dụng và khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ cho giảng dạy và học tập; thường xuyên cập nhật thông tin trên các trang web hữu ích phục vụ cho chuyên môn.

          - Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý điểm, quản lý tài chính, quản lý nhân sự.

  1. Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục 

- Huy động được các nguồn lực của xã hội tham gia vào việc phát triển nhà trường. Huy động nguồn lực xã hội hóa từ phụ huynh học sinh, từ các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cựu học sinh hỗ trợ nhà trường.

- Nguồn lực tài chính: ngoài nguồn ngân sách nhà nước cấp theo hình thức tự chủ tự chịu trách nhiệm, nhà trường vận động đóng góp của doanh nghiệp, các mạnh Thường Quân theo hình thức xã hội hóa giáo dục.

- Phát huy vai trò năng động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh và Hội khuyến học để huy động các tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ nhà trường.

- Đảm bảo các nguồn thu xã hội hóa giáo dục phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai các nguồn thu chi đảm bảo niềm tin nơi người ủng hộ.

- Người phụ trách: Hiệu trưởng phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, Ban đại diện Cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học.

6. Tăng cường mối quan hệ nhà trường- gia đình- xã hội; giao lưu, hợp tác quốc tế  

- Ban đại diện cha mẹ học sinh là nơi qui tụ nhiều người có tâm huyết. Hàng năm, nhà trường phối hợp chặt chẽ với trong hoạt động giáo dục học sinh, hoạt động khuyến học khuyến tài, công tác đóng góp xây dựng nhà trường.

- Xây dựng hệ thống thông tin hai chiều chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Các thông tin về học sinh được cung cấp kịp thời đến gia đình thông qua giáo viên chủ nhiệm. Học sinh vi phạm nội qui đều được kịp thời thông báo đến gia đình để phối hợp giáo dục. Việc giữ mối liên lạc thường xuyên sẽ giúp gia đình hiểu được khá đẩy đủ các hoạt động của nhà trường từ đó yên tâm và phối hợp chặt chẽ trong các mặt hoạt động.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

          - Đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, thành lập câu lạc bộ giáo dục STEM nhằm định hướng tới dạy học trải nghiệm, sáng tạo. Tổ chức cho giáo viên và học sinh giao lưu học hỏi các trường THPT trong và ngoài tỉnh.

7. Đẩy mạnh truyền thông giáo dục; xây dựng thương hiệu nhà trường

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ GDĐT về đổi mới giáo dục trung học; Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới giáo dục trung học; Xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận.

- Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện đổi mới Chương trình GDPT, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược được trình Sở GD&ĐT Đồng Tháp phê duyệt và phổ biến rộng rãi tới toàn thể CB – GV - CNV và học sinh, báo cáo Chi bộ và Hội đồng trường, thông tin đến các đoàn thể và Ban đại diện Cha mẹ học sinh cùng các tổ chức và cá nhân quan tâm đến sự phát triển nhà trường. Ban Chỉ đạo kế hoạch chiến lược  là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các thành viên của nhà trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

2. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Từ năm 2019- 2022: Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên 100% khá trở lên. Củng cố đội ngũ giáo viên hiện có, bồi dưỡng giáo viên trên chuẩn 18%; nâng cao chất lượng thi HSG cấp tỉnh và tăng từ 3% - 5%, phấn đấu có học sinh đạt giải nhì cấp tỉnh trở lên. Đỗ đại học từ 50% trở lên.

- Từ năm 2022 - 2025: Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên 100% khá trở lên, trong đó trên 50% xếp loại tốt, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: đạt trên chuẩn 20%,  nâng cao chất lượng thi HSG các cấp tăng từ 5% - 7%. Tỷ lệ đỗ ĐH trên 60%. Phấn đấu có học sinh đạt giải nhì 4 môn cấp tỉnh.

- Từ năm 2025 - 2030: Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên 100% khá trở lên, trong đó trên 70% xếp loại tốt, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: đạt trên chuẩn 20%,  nâng cao chất lượng thi HSG các cấp tăng từ 7% - 10%. Tỷ lệ đỗ ĐH trên 70%. Phấn đấu có học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh và dự thi học sinh giỏi cấp toàn quốc.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể                           

3.1 Hiệu trưởng

 Là Trưởng ban chỉ đạo Kế hoạch chiến lược có trách nhiệm phân công nhiệm vụ tới từng CB-GV-CNV nhà trường.

         Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

        Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm học, cụ thể hóa các mục tiêu, hệ thống giải pháp thành các biện pháp cụ thể thông qua Hội nghị cán bộ công chức nhà trường từng năm học.

        Chỉ đạo các tổ chuyên môn các đoàn thể trong trường căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện.

        Qui định cụ thể chế độ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

       Thành lập các Tổ kiểm tra việc thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

3.2 Các Phó Hiệu trưởng

 Thực hiện nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

3.3 Tổ chuyên môn

 Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các cá nhân. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

3.4 Đối với cá nhân CB – GV - CNV

 Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Kế hoạch chiến lược là một văn bản định hướng xây dựng và phát triển giáo dục của nhà trường trong giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; làm căn cứ giúp nhà trường có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch hàng năm.

Kế hoạch chiến lược thể hiện sự quyết tâm của toàn thể CB – GV - NV và học sinh để không ngừng phấn đấu xây dựng cho nhà trường một thương hiệu, một địa chỉ giáo dục tin cậy.

Trước những thay đổi kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương và đất nước, kế hoạch chiến lược của Trường THPT Long Khánh A sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung phù hợp từng giai đoạn.

2. Kiến nghị

     2.1 Đối với Sở GD&ĐT Đồng Tháp

          Đầu tư xây dựng khối phòng phụ vụ, khu hiệu bộ.

          2.2 Đối với Huyện Ủy, UBND huyện Hông Ngự

          Quan tâm và tạo điều kiện cho trường THPT Long Khánh A tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

          2.3 Đối với tập thể trường

          Tất cả CB-GV-NV và học sinh được quán triệt đầy đủ Kế hoạch chiến lược và cam kết với Sở GD-ĐT Đồng Tháp và chính quyền địa phương sẽ quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch, xây dựng nhà trường xứng đáng với sứ mệnh, tầm nhìn và hệ thống giá trị cơ bản đã đề ra.

          Trên đây là Kế hoạch chiến lược của Trường THPT Long Khánh A giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

           

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Sở GDĐT (báo cáo);

- UBND huyện (báo cáo)

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Tổ trưởng;

- Các Đoàn thể;

- Website trường;

- Lưu: VT.                                                          Văng Công Viên                                    


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết